Uithuisplaatsing

In geval van een uithuisplaatsing woont een kind tijdelijk niet meer thuis omdat ouders even niet meer voor hun kind kunnen zorgen of omdat de zorgen om een kind heel groot zijn. Een uithuisplaatsing kan vrijwillig, dus met de medewerking van ouders, maar ook gedwongen plaatsvinden. In het laatste geval spreekt de kinderrechter de uithuisplaatsing uit. Uw kind kan worden opgevangen door een familielid, in een gezinshuis of in een andere instelling of pleeggezin.

Bij Avest Advocaten werken we onder het motto ‘zo veel als mogelijk thuis’. Dat wil zeggen dat we te allen tijde -indien mogelijk- de uithuisplaatsing van uw kind trachten te voorkomen. We doen met u wat nodig is, waaronder het voeren van uitgebreid schriftelijk verweer. Indien de uithuisplaatsing noodzakelijk is of onverhoopt door de rechter toch wordt uitgesproken, zullen we trachten zoveel als mogelijk omgang met u als ouder te bewerkstelligen. Onze uitgebreide ervaring leert dat het weinig zin heeft om ‘te vechten’ tegen jeugdzorginstellingen. Beter is het de problemen, zo deze er zijn, goed in kaart te brengen en te kijken naar wat er nodig is om zo snel als mogelijk uw kind weer bij u thuis te krijgen. Onze aanpak is altijd gericht op het verbeteren van de situatie voor uw kinderen en u.

 

Gedwongen plaatsing van jongeren in een jeugdzorginstelling

Onze advocaten willen op geen enkele wijze betrokken zijn bij het plaatsen van jongeren in instellingen waar zij gedwongen moeten verblijven zolang deze instellingen niet toegerust zijn met voldoende middelen en goed opgeleide mensen om deze kwetsbare jongeren de zorg en de aandacht te geven die zij verdienen.

Publicaties

 
 
Advocatuur, Uithuisplaatsing  11/08/2023
Het is alweer zo’n 12 jaar geleden dat ik bij Jeroen Dijsselbloem, toen…
Lees verder
 
 
Alle artikelen