Dwingende controle

Dwingende controle, ook wel intieme terreur genoemd, is een ernstige vorm van (ex)-partnergeweld die zich kenmerkt door dwang en controle. Het is een proces dat vaak al tijdens de relatie waarneembaar aanwezig was waarbij de afhankelijkheid van het slachtoffer (van de dader) wordt vergroot en zijn/haar weerbaarheid onder druk komt te staan. Dwingende controle is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld in Nederland. Het wordt vaak niet onderkend in echtscheidings- of omgangsproblematiek, waardoor de situatie voortduurt en onveiliger wordt. Kinderen worden vaak ook gekleineerd, gedwongen en gecontroleerd door de pleger. Kinderen die aan dwingende controle bloot worden gesteld zijn angstig, maar vaak ook ogenschijnlijk heel loyaal aan de ouder die hen op deze zeer ernstige manier onder druk zet. Het eindigt niet zelden in een afwijzing van de slachtoffer-ouder. Dwingende controle kan door goed en gedetailleerd onderzoek worden vastgesteld.

Ons kantoor is gespecialiseerd in deze zeer ernstige problematiek. Jolande ter Avest wordt gezien als een expert op dit gebied. Zij geeft regelmatig trainingen en is een veel gevraagd spreker over de aanpak van complexe echtscheidingen en complexe omgangsproblematiek. Dwingende controle is een dynamiek die veel voorkomt en grote schade toebrengt aan zowel kinderen als de ouder die het moet ondergaan.

Dwingende controle wordt meer en meer erkend als ernstig huiselijk geweld. Steeds vaker wordt gezien dat ouders indien dit speelt niet meer samen aan tafel kunnen, omdat het een zeer onveilige situatie creëert. In zaken van dwingende controle dient altijd maatwerk te worden geleverd waar het gezag en omgang aan gaat. De veiligheid van alle voormalige gezinsleden dient voorop te staan, ook als dat ten koste gaat van het recht op omgang.

Onze advocaten zijn allemaal getraind om dwingende controle te herkennen en weten wat zij moeten doen om u en uw kind te beschermen.

Onze aanpak is altijd gericht op het beschermen van kinderen. Ook zij moeten goed verder.

Publicaties

 
 
Advocatuur, Uithuisplaatsing  11/08/2023
Het is alweer zo’n 12 jaar geleden dat ik bij Jeroen Dijsselbloem, toen…
Lees verder
 
 
Alle artikelen