Omgang

Een goede zorgregeling is er één waarbij alle betrokkenen zich prettig voelen of mee kunnen leven. Zowel ouders als kinderen. Er is geen ‘one size fits all’ oplossing. Soms hebben ouders en kinderen behoefte aan één vaste stek en een weekendregeling, soms hebben ouders en kinderen behoefte aan co-ouderschap. En soms lopen de behoeftes van ouders en kinderen uiteen. Kortom, het is maatwerk. Kinderen zijn het meest gebaat bij ouders die elkaar de ruimte geven en elkaar blijven respecteren in hun ouderschap. Samen met deze ouders spreken we vaak in onderling overleg een passende zorgregeling af.

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring in de behandeling van complexe omgangszaken zoals zaken van ouderverstoting en dwingende controle. Beide gevallen vragen om een andere aanpak. We ondersteunen ouders in hun diepe wens hun kind of kinderen weer te zien door soms (snel) de juiste juridische keuzes te maken, maar we kennen ook de weg naar de hulpverlening. In een geval van dwingende controle proberen we dit ernstige probleem goed zichtbaar te maken en beschermen we de ouder tegen (psychisch) geweld. We kunnen daarbij putten uit jarenlange ervaring, maar hebben ook een eigen netwerk van ondersteuners die we in kunnen zetten al naar gelang de behoefte van de cliënt.

De advocaten van Avest advocaten zullen altijd en voor zoveel als mogelijk de belangen van kinderen vooropstellen. Kritische vragen kunnen onderdeel uitmaken van het intakeproces.

Publicaties

 
 
Advocatuur, Uithuisplaatsing  11/08/2023
Het is alweer zo’n 12 jaar geleden dat ik bij Jeroen Dijsselbloem, toen…
Lees verder
 
 
Alle artikelen