Ondertoezichtstelling

Als er ernstige zorgen zijn over uw kind, bijvoorbeeld omdat het onveilig opgroeit, kan een kind onder toezicht worden gesteld van de jeugdbescherming. Dat is een beslissing die een kinderrechter neemt. Een ondertoezichtstelling is een forse (dwang)maatregel waarbij de overheid ingrijpt in uw ouderschap. Er komt een jeugdbeschermer die toezicht houdt op uw kind. Veel ouders komen plotseling in aanraking met instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming en/of een gecertificeerde instelling (GI). Ouders hebben veelal geen ervaring met deze gebeurtenissen en hebben behoefte aan iemand die hen vertelt wat er gebeurt, hoe de ondertoezichtstelling te voorkomen en hoe om te gaan met de jeugdbescherming als er onverhoopt toezicht komt.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaringen met de jeugdzorg. Goede en slechte. We vertegenwoordigen en begeleiden u op maat. We kijken naar wat u en uw kinderen nodig hebben. We hebben niet voor niets een voormalig jurist van de Raad voor de Kinderbescherming in ons midden. U mag van ons verwachten dat we u een eerlijk advies geven en verwachtingen en zorgen uitspreken. U mag ook verwachten dat we bij een eerste verzoek om ondertoezichtstelling een gedegen schriftelijk verweer voeren zodat de rechtbank ook uw verhaal en ervaringen kent voordat u naar een zitting gaat. Onze aanpak is altijd gericht op het verbeteren van de situatie voor uw kinderen en u.

Publicaties

 
 
Advocatuur, Uithuisplaatsing  11/08/2023
Het is alweer zo’n 12 jaar geleden dat ik bij Jeroen Dijsselbloem, toen…
Lees verder
 
 
Alle artikelen