Het was een heftige week. Een week waarin we te vaak te laat en te lang moesten werken. Een week waarin ik een bar slecht raadsonderzoek las en ook een heel erg goed. Een jeugdbeschermer heel knap zag ingrijpen en ook een ander helemaal niet. Kinderen trokken aan me voorbij. Pubers, kleine puppies. Allemaal even belangrijk.

Een week waarin een raadsmedewerker haar excuses aanbood voor het bar slechte onderzoek en erkende dat het vechtscheidingsframe daarin ongepast was. Wat was ik haar dankbaar voor haar eerlijkheid, kennis en kracht. Ik was trots op mijn collega die zich een weg baande door de afschuwelijke feiten in een nare huiselijk geweldzaak terwijl ze snel nog even een kortgedingdagvaarding schreef voor een moeder die het verdient dat haar dochter bij een mooie gelegenheid mag zijn. Dankbaar voor de rechtbank Rotterdam die er direct tijd voor maakt.

Ik trof een rechter die de ingewikkelde vragen stelde op een heel slimme manier en ik zag een oud-advocaat-rechter die de rechterstoga meer dan gegoten zit. Ze leidt zittingen alsof ze nooit anders gedaan heeft en begrijpt precies wie er naast ons advocaten zitten, omdat ze dezelfde cliënten jarenlang bijstond. Een mooie aanwinst voor de rechterlijke macht.

Het was ook een week waarin ik tijdens een zitting mijn tranen weg moest slikken omdat ik het even niet trok. Het was de week waarin ik de moeder van Famke mocht leren kennen en de week waarin mijn lieve collega Annerose van Duren straks beëdigd wordt en we een feestje gaan vieren op kantoor.

Sommige weken zitten veel te vol. Vol met zaken, mensen en emoties. Vreugde, verdriet, vechten en vrede, alles zat erin. Annerose heeft een ingewikkeld, maar ongekend mooi vak gekozen.

Op naar een nieuwe week.

 
 
 

Als ik een toga zie op tv, zet ik het geluid net ietsje harder aan. Daar zag ik u. Op het journaal. U sprak over de strafbaarheid van het heimelijk afdoen van een condoom tijdens seks. U bepleitte dat dit strafbaar is en dat het gekwalificeerd moet worden als verkrachting. Ik wist niet wat ik hoorde. Nog voor de wetswijziging een feit is! Ik keek het nog eens terug en het was toch echt zo. Het raakte me.

Jaren geleden stond ik een jonge vrouw bij die precies dit was overkomen. Ze raakte ongewenst zwanger en kreeg het kindje. De vader wilde niks van moeder of kind weten. Een paar jaar later kwam vader toch in beeld en kwam hij op een hele nare manier zijn recht halen op gezag en omgang.

Moeder wilde niks. Was bang voor de vader en vertelde haar verhaal. Hoe kwetsend het voor haar was geweest en dat het als geweld had gevoeld. Lang verhaal kort: het gezag en de omgang kwam er. Ik zal nooit vergeten dat de rechter tijdens de zitting tegen cliënte zei dat als ze met meneer geen kinderen wilde, ze geen gemeenschap met hem had moeten hebben. Ik heb me zelden zo geschaamd.

En nu, nu zie ik u op tv. Stealthing, want zo heet het, ten diepste veroordelen. Het als seksueel geweld kwalificeren. In uw toga. En dan is het echt.
Of de rechtbank u zal volgen weet ik niet. Ik hoop het. Het belangrijkste is: de eerste stap is gezet. Het debat is geopend. Wat mijn cliënte meemaakte was zonder meer geweld.

De laatste jaren is er veel gebeurd op het gebied van seksueel- en huiselijk geweld. Voorbeelden zijn de strafbaarstelling van wraakporno en vorig jaar nog een veroordeling voor kindermishandeling waarbij het kind niet zelf wordt mishandeld maar aanwezig is tijdens de mishandeling van zijn moeder. Dat zijn grote stappen vooruit.

De principiële keuzes die u en uw collega’s maken hebben ook grote gevolgen voor ons werkzaam in het familierecht. Gedrag strafbaar stellen en de aandacht daarvoor leidt voor ons tot het eenvoudiger aantonen van de ernst van gedragingen en het beter beschermen van slachtoffers en hun kinderen achter hun voordeur ná de strafbare gedragingen. Er is daar nog heel veel winst te behalen. We begrijpen nog lang niet altijd even goed wat geweld is. U legde dat deze week nog eens helder uit. Dank daarvoor.